Renton senior housing fire

Renton senior housing fire Renton senior housing fire (KIRO 7)
Renton senior housing fire