gazebo

Photo: Everett Clark Park gazebo. Everett Clark Park gazebo. (Photo: Feliks Banel, KIRO Newsradio)
gazebo