KIA

Photo: The Kia logo brands a steering wheel inside of a Kia car. The Kia logo brands a steering wheel inside of a Kia car. (File photo: Nam Y. Huh, AP)
KIA