kinkajou

Photo: A kinkajou, a rainforest animal that looks similar to a lemur, was discovered far from its natural habitat. A kinkajou, a rainforest animal that looks similar to a lemur, was discovered far from its natural habitat. (Photo courtesy of WSDOT)
kinkajou