EU wants to toughen cybersecurity rules for smart devices

EU wants to toughen cybersecurity rules for smart devices