Former Angolan President Jose Eduardo dos Santos dies at 79

Former Angolan President Jose Eduardo dos Santos dies at 79