New Orlando terminal is $2.8 billion bet on Florida tourism

New Orlando terminal is $2.8 billion bet on Florida tourism